Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Demokratyzacja i asymilacja robotyzacji procesów biznesowych

 

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Zapraszam do udziału w badaniu naukowym dotyczącym demokratyzacji i asymilacji robotyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Ankieta badawcza skierowana jest do przedstawicieli kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za robotyzację procesów biznesowych. 

Po wypełnieniu ankiety w ciągu 3 dni roboczych otrzymacie Państwo potwierdzenie rejestracji na konferencję Hiperautomatyzacja vol. II, a na 1 dzień przed konferencją nieodpłatnie spersonalizowane wejściówki. Z każdej firmy - na podstawie wypełnienia jednej ankiety - może uczestniczyć w konferencji do 5 osób (maile służbowe na które przesłane zostaną potwierdzenie rejestracji i zaproszenia należy podać w czwartym bloku ankiety). 

W przypadku konieczności wyjaśnienia ewentualnych niejasności lub niespójności w wypełnionej przez Państwa ankiecie skontaktuję się z Państwem mailowo przed potwierdzeniem rejestracji (potwierdzenie rejestracji nastąpi po uzyskaniu od Państwa wyjaśnień). Zastrzegam sobie możliwość zestawienia i weryfikacji podanych przez Państwa danych z publicznie dostępnymi zasobami informacyjnymi. 

Prawidłowe – od strony merytorycznej - wypełnienie ankiety (przez przedstawiciela kadry zarządzającej  lub menadżera zajmującego się robotyzacją procesów w firmie) jest warunkiem rejestracji na konferencję.

Badanie ma charakter anonimowy (w ankiecie nie trzeba podawać nazwy firmy, w której Pani/Pan pracuje). Uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane jedynie do przeprowadzania analiz statystycznych na danych zagregowanych, które zostaną wykorzystane w artykule naukowym oraz monografii opisującej procesy robotyzacji w przedsiębiorstwach.

Czas potrzebny na wypełnienie ankiety wynosi około 20 minut. Bardzo proszę o jej rzetelne wypełnienie - to pozwoli stworzyć obiektywny obraz stanu robotyzacji procesów biznesowych w polskich firmach. Jednocześnie rekomendujemy wypełnianie ankiety na komputerze / laptopie (nie na smartfonie).

Dla ułatwienia wypełnienia ankiety przygotowałem krótki słownik pojęć.  

  • Robotyzacja procesów biznesowych – zestaw działań o charakterze organizacyjnym i technicznym mający na celu zautomatyzowanie wybranych procesów biznesowych (lub ich części – np. podprocesów) z wykorzystaniem robotów programowych. Proces robotyzacji dokonuje się poprzez zastąpienie pracowników robotami programowymi lub w drodze znacznego wsparcia ich prac z wykorzystaniem robotów programowych. Robotyzacja może się dokonywać przy wykorzystaniu różnych klas narzędzi: RPA (Robotic Process Automation), RDA (Robotic Desktop Automation), I-RPA (Intelligent Robotic Process Automation).
  • Demokratyzacja robotyzacji procesów biznesowych - model działania organizacji, w którym osoby z jednostek biznesowych (Citizen Developers) tworzą bez udziału działu IT  (lub z jego niewielkim zaangażowaniem) roboty programowe wykorzystywane następnie w ich codziennej pracy.
  • Asymilacja robotyzacji procesów biznesowych - proces na który składają się działania związane z rozpoznaniem potrzeb, wdrożeniem i rutynizacją wykorzystania robotyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

Proszę o wypełnienia ankiety nie później niż do 21.11.2020 (przysłanie ankiety po tym terminie może skutkować dostępem jedynie do nagrań z konferencji)

W przypadku pytań proszę o kontakt pod adresem sobczak@robonomika.pl lub telefonem 501 707 525W przypadku pytań proszę o kontakt pod adresem sobczak@robonomika.pl lub telefonem 501 707 525W przypadku pytań proszę o kontakt pod adresem sobczak@robonomika.pl lub telefonem 501 707 525W przypadku pytań proszę o kontakt pod adresem sobczak@robonomika.pl lub telefonem 501 707 525W przypadku pytań proszę o kontakt pod adresem sobczak@robonomika.pl lub telefonem 501 707 525W przypadku pytań proszę o kontakt pod adresem sobczak@robonomika.pl lub telefonem 501 707 525W przypadku pytań proszę o kontakt pod adresem sobczak@robonomika.pl lub telefonem 501 707 525W przypadku pytań proszę o kontakt pod adresem sobczak@robonomika.pl lub telefonem 501 707 525.

Z poważaniem,
prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak
Redaktor serwisu Robonomika.pl

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.